Hva     Hvem     Hvor     Hvordan
Tjenester   Referanser
INTERINFO kan levere et forholdsvis vidt spekter tjenester, men primært knyttet til tre kjerneleveranser - strategier, rapporter og presentasjoner. For øvrig leveres også tekster, konsepter og vurderinger.

INTERINFO kan bistå med totalleveranser, inklusive elektronisk publisering og trykt produksjon, men da fra andre, spesialiserte leverandører – bl.a. Gazette, med fagfolk innen design, web og grafisk.
STRATEGI: Utvikling av kommunikasjonsstrategier og informasjonsplaner, samt formulering og kommunisering av forretnings- og organisasjonsstrategier, inkl. utforming av visjon og mål, beskrivelser og budskap.
RAPPORTER: Strukturering og skriving av årsrapporter innen privat og offentlig sektor, samt utvikling av samfunns- og miljørapportering – inkl. rapportering på ikke-finansielle områder – i trykt og elektronisk versjon.
PRESENTASJONER: Idéutvikling og skriving av overordnede presentasjoner for selskaper og etater, med utforming av beskrivelser av organisasjon og virksomhet – i trykte og elektroniske medier (web og prosjektor).