Hva     Hvem     Hvor     Hvordan
Tjenester   Referanser
INTERINFO konsentrerer seg om tre kjerneleveranser - strategi, rapporter og presentasjoner - og har flere referanser, med betydelige spennvidde, faglig og kundemessig, innen alle de tre leveransene.

DAG LERAAND kan vise til en omfattende referanseliste fra sin virksomhet i Gazette og som frilanser; innen trykte og elektroniske medier - fra rådgiving og tekstutarbeidelse, for ulike kunder og forskjellige medier.
STRATEGI:
6. divisjon
Itera
RAPPORTER:
NSB
Telenor
PRESENTASJONER:
Telemark bataljon
Utenriksdepartementet