Hva     Hvem     Hvor     Hvordan
INTERINFO løser oppdrag med basis i bred erfaring og spesialisert kunnskap fra både større private selskap og offentlige virksomheter. Oppdragene har hovedsakelig en strategisk forankring, med utgangspunkt i følgende tilnærming:
ambisjonen må være klar og kjent. ambisjonen: drømmen og motivet – visjonen og misjonen; en må vite hva en vil, hvorfor en er til – skal en komme dit en vil! ambisjonen målbæres av mål; grunnlaget for ferden videre.
strategien må være tenkt og tydelig. strategien: valgene og veien – beslutningene og retningen; en må tenke flere skritt og se dem i sammenheng – skal målene nås. strategi er forutsetningen for ønsket resultat av investeringen!
styrke må finnes og forstås. styrken: virkemidlene og viljen – ressursene og evnen; en må forstå hva som kreves, hva det koster – skal strategien gjennomføres, målene nås. styrken er kompetansen og kapitalen; evnen til handling.
aksjon må ildnes og iverksettes. aksjonen: taktikken og handlingen – operasjonaliseringen og tiltakene; ideene satt ut i livet – etter et mønster, med en tanke. aksjon er evnen til å anvende styrken og strategien - for å nå ambisjonen.