Hva     Hvem     Hvor     Hvordan
CV
INTERINFO drives av Dag Leraand - med mangeårig og allsidig bakgrunn fra kommunikasjonsfeltet; både aviser og magasiner og rådgiving og produksjon. Til bakgrunnen hører særlig journalist i avis, redaktør i magasin, faglitterær forfatter og rådgiver i kommunikasjonsbransjen.
JOURNALIST: Dag Leraand arbeidet i mange år som journalist og redaktør, både i avis og magasiner; utenriks-, deskmedarbeider og vaktsjef i Arbeiderbladet; redaktør for magasinet Utvikling og bidragsyter til flere aviser og magasiner - bl.a. som frilanskorrespondent i Kairo.
RÅDGIVER: Dag Leraand var med på å starte kommunikasjonsbyrået Gazette i 1990, og arbeidet der til 2002 - framfor alt som tekstforfatter, rådgiver og kundeansvarlig, innen flere medier og kanaler - og med spesialisering innen strategiutvikling, års- og miljørapportering.
FORFATTER: Dag Leraand har gjennom to tiår vært fagmedarbeider for Kunnskapsforlagets Store Norske Leksikon, med hovedansvar for landartikler fra Afrika og Midtøsten, og har vært medforfatter av Bistands-ABC, med FN i fredens tjeneste og Jordens fordrevne.
PRESSEOFFISER: Dag Leraand tjenestegjorde i to perioder på midten av 1980-tallet, i til sammen halvannet år, som presse- og informasjonsoffiser i FN-styrken i Libanon (UNIFIL), derunder også som styrkens talsmann. Senere disponert som PIO i Hærens 12 brigade.