Hva     Hvem     Hvor     Hvordan
Tjenester   Referanser
INTERINFO er et enkeltmannsforetak innen feltet informasjon og kommunikasjon, drevet av Dag Leraand. Foretaket har vært registrert i lengre tid, men eksisterer som fulltids virksomhet fra 1. september 2002.
INTERINFO er en frittstående konsulentvirksomhet som arbeider med innen både offentlig og privat sektor. På enkelte oppdrag samarbeides det med andre aktører, framfor alt kommunikasjonshuset Gazette.
INTERINFO kan leverer en rekke forskjellige tjenester, men med hovedvekt på strategisk innrettet rådgiving, rapportering og presentasjon - både rent strategisk og høyst operativt: gjennom flere medier og kanaler.
INTERINFO består av kun én person, og har følgelig begrenset kapasitet. Med flere større oppdrag som løper over lengre perioder er virksomheten i hovedsak fullt belagt. Men ikke nødvendigvis alltid!