Hva     Hvem     Hvor     Hvordan
CV
CV; Dag Leraand
Født: 1957
Utdanning:
1977:Statsvitenskap mellomfag; Univ. i Oslo
1978:Historie mellomfag; Univ. i Trondheim (fordyping: afrikansk historie)
1978:Sosiologi grunnfag; Univ. i Oslo
Arbeidsbakgrunn:
1980-84:Journalist, Arbeiderbladet
1984:Presseoffiser, UNIFIL (Libanon)
1985-85:Frilansjournalist, Kairo
1985-86:Presseoffiser, UNIFIL
1986-90:Frilansjournalist, Oslo
1990-02:Kommunikasjonsrådgiver mm. i Gazette
‰rsrapporter:
PRIVAT SEKTOR
Digital (nå: Compaq)
Itera ASA
NKL (nå: Coop)
NSB BA (med døtre)
Telenor ASA
Tomra ASA

OFFENTLIG SEKTOR
NORAD
Post og teletilsynet
SND
Statens jernbanestilsyn
Statnett
UD
6. divisjon

ORGANISASJONER
Enfo
Flyktningerådet
Norsk FolkehjelpAndre engasjement, enkelte prosjekter:
1980-82:Redaktør av Fellesrådets magasin Afrika-Informasjon
1982-:Hovedbidragsyter Afrika og Midtøsten; Store norske leksikon
1983-84:Redaktør av Eritreafrontens magasin Eritrea-Nytt
1988-92:Redaktør av NORADs magasin Utvikling
1990:Uformingen/formuleringen av NORADs "Strategier for bistand"
1991:Medforfatter av "Bistands-ABC"
1992:Uformingen/formuleringen av NORADs "Strategier for bistand - del II"
1992:Uformingen/formuleringen av Norsk Folkehjelps strategi "Solidaritet uten grenser"
1995:Uformingen/formuleringen av Norsk Folkehjelps handlingsprogram "Hjelp til selvhjelp"
1995:Medforfatter av "med FN i fredens tjeneste"
1996:Medforfatter av "Jordas fordrevne - flyktninger i 90-åra"
1996-02:Styremedlem i Inter Press Service (IPS) Norge
1996:Medforfatter av Inter Press Services (globale) "Online policy"
1996-97:Konsulent, dokumentarfilmprosjektet "Kunnskapens karavane"
1997:Medforfatter av "Bistands-leksikon"
1998:Formulering av NSBs samfunnsstrategi - Agenda 21
1998:Ansvarlig for Inter Press Services (globale) "Marketing policy"
1998-01:Mobdisponert PIO i 12 brigade; PIO i brigadestab
1999:Strukturering og formulering av NKLs miljøregnskap
2001-02:Utvikling av strategimodell og strategi for 6. divisjon